Napkollektorok, szolár rendszerek, tartályok AkcióAjánlatkérésPályázatokKépgalériaGY.I.K.Kapcsolat

Napelem

Napelem telepítési feltételei

fotovolt erőmű

A háztartási méretű kiserőműnél az erőmű nagysága és a csatlakozási módja van szabályozva, tehát ilyen termelői kapacitást nem csak háztartások, hanem társaságok is létrehozhatnak.
 
A 2007. évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki létesíthet termelői kapacitást. A jogszabály az alábbi kategóriákat különbözteti meg:
- háztartási méretű kiserőmű P<50 kVA
- nem engedélyköteles kiserőmű P<0,5 MVA
- kiserőmű 0,5 MVA<P<50 MVA
- termelői működési engedéllyel rendelkező erőmű P>50 MVAElőkészítés alatt álló VET-módosításban a háztartási méretű kiserőmű csatlakozási teljesítményét 3×16 A (11 kVA) értékre kívánják leszorítani.Megvalósítás nem engedélyköteles kiserőműként:
- csatlakozás, mérés kialakításának költsége a termelőt terheli,
- a termelt energia kötelező átvétel keretében határozott ideig, vagy versenypiaci kereskedő által kerül megvásárlásra
- termelésre vonatkozóan menetrendadási kötelezettség van
- a termelt energia tarifabontás alkalmazásával kerül átvételre
- szélerőmű esetén megvalósítás csak pályázat alapján történhet

Megvalósítás háztartási méretű kiserőműként:
- csatlakoztatási költség nincs
- elszámolási időszakon belül szaldóelszámolást kell alkalmaznia az energiakereskedőnek/egyetemes szolgáltatónak (hálózati puffer)
- elszámolási időszakon belül termelési többlet esetén az energiakereskedő/egyetemes szolgáltató a többletet köteles átvenni, a fogyasztóként fizetendő teljes villamos energiadíj 85%-án
- menetrendadási kötelezettség nincs
- átvételre időkorlát nincs

HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ (HMKE)
- a felhasználó (fogyasztó) saját kisfeszültségű hálózatához csatlakozik,
- nem haladja meg a felhasználóként rendelkezésre álló teljesítményt,
- max. 50 kVA névleges teljesítőképességű.
- A háztartási méretű kiserőműnél az erőmű nagysága és a csatlakozási módja van szabályozva, tehát ilyen termelői kapacitást nem csak háztartások, hanem társaságok is létrehozhatnak.
- A törvényhozó célja, a helyben előállított villamos energiatermelés elősegítése, egyszerűsítése volt.
- A háztartási méretű kiserőműben termelt energia felhasználására vonatkozóan a termelni kívánó felhasználónak nyilatkoznia kell:
- a berendezés a hálózattal párhuzamosan jár, energiakitáplálás nem történik
- a berendezés a hálózattal párhuzamosan jár, az el nem használt energia a közcélú hálózatba betáplálásra kerül

HMKE LÉTESÍTÉS TÁMOGATÁSA, KÖLTSÉGE
- Megújuló energiaforrás hasznosítására pályázni lehet. Lakossági pályázat esetén a támogatás a beruházási költség 30%-a.
- Közösségi pályázatnál (KEOP) nagyobb támogatás 30-70% és támogatási összeg pályázható.
- Beruházási költségek különböző típusú termelő berendezések esetén:
- Napelemes termelő berendezés: 800 – 1.000 eFt/kW
- Szélturbinás termelő berendezés: 800 – 1.000 eFt/kW
- Vízerőműves termelő berendezés: 700 eFt/kW

HMKE MEGTÉRÜLÉSE
Napelemes termelőkapacitás esetén
Energiatermelés: 1 kW beépített napelemes kapacitás 1200-1400 kWh/év
Megtérülés:
Megtérülési idő támogatás nélkül 15-17 év
Megtérülési idő 30% támogatással 10-12 év
Élettartam ~20 év

HMKE HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS FOLYAMATA
- A felhasználó, vagy megbízottja benyújtja a Rendszerhasználói igénybejelentést, és háztartási méretű kiserőmű betétlapot.
- Az elosztó hálózati engedélyes nyilatkozik arról, hogy a csatlakozási ponton a termelt teljesítményt egy-vagy többfázisú csatlakozással fogadnia tudja-e, illetve bekéri a csatlakozási dokumentációt.
- Csatlakozási dokumentáció benyújtása
- A csatlakozási dokumentum elfogadása után indulhat a termelőegység kivitelezése. Módosításra kerül a HCS, HH szerződés.
- Készre jelentés után lecserélésre kerül a mérőberendezés, megtörténik az üzembe helyezés, módosításra kerül a villamos energiavásárlási szerződés.

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI:
- a termelő neve, helyszín, helyszínrajz, fogyasztói szám;
- telepített rendszer leírása;
- védelmi beállítási értékek; az automatikus, galvanikus leválást biztosító védelem  elvi leírása, működési paraméterek, inverter blokkvázlata;
- a túlfeszültség védelemi, érintésvédelmi rendszer leírása;
- egyvonalas villamos séma a tulajdoni határok megjelölésével;
- a beépített gyártmányokra vonatkozó tanúsítványok engedélyek;
- mérőrendszer, mérőhely kialakítás;
- tulajdonosi nyilatkozat 

INVERTERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
- AC oldalon galvanikus leválasztással rendelkezzen
- Betáplált energia harmonikus tartalom < TTHD<5%-ot
- Villogás értéke elégítse ki a Plt<0,2 előírást    
- Zárlati rátáplálás nem haladja meg a névleges áram 110%-át
- Az alábbi védelmeket tartalmazza:
  túlterhelés- és rövidzárlati védelem
  földzárlati/testzárlati védelem
  feszültségnövekedési-, feszültségcsökkenési védelem
  frekvencianövekedési-, frekvenciacsökkenési védelem
  elosztóhálózati-szigetüzem elleni védelem
  egyenáramú védelem

INVERTERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
Az invertereknek magyarországi honosítással kell rendelkezniük, ami a következő szabványoknak való megfelelőséget jelent:
- IEC 61727: 2004 (áramminőség)
- IEC 62116:2008 (nem kívánt sziget üzem elkerülése)
- EN 61000-6-1, EN 61000-6-3,  10kW alatti EMC követelmények
- EN 61000-6-2, EN 61000-6-4,  10kW feletti EMC követelmények

Jelenleg az SMA cég Sunny Boy, SIEL cég Soleil egyfázisú invertercsaládja elfogadott.

HMKE LÉTESÍTÉSI, BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI

MSZ HD 60364-7-712  Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek.
- Az inverter karbantartásához DC és AC oldalon leválasztó eszközt kell beépíteni
- Az invertert AC oldalon önműködő lekapcsolásra szolgáló védelmi eszközön keresztül kell csatlakoztatni
- DC oldal érintésvédelme II. érintésvédelmi osztály, vagy azzal egyenértékű szigetelés
- AC oldal érintésvédelme illeszkedjen a fogyasztó/elosztói engedélyes érintésvédelmi rendszeréhez
- PV panelen és összekötődobozon feszültség jelenlétére vonatkozó figyelmeztető feliratot kell elhelyezni

- A termelőegységek 92%-a napelemes rendszer inverteres visszatáplálással.
- A megkeresések 90% valóban „háztartási méretű” Pn<5 kW egyfázisú csatlakozású termelőegység.
- E.ON területén jelenleg 145 db üzemel, 626 kVA beépített teljesítménnyel